สเต็มเซลล์ คืออะไร?

สเต็มเซลล์ คือ เซลล์ต้นกำเนิด โดยเซลล์ชนิดนี้จะมีอยู่แทบทุกส่วนในร่างกายของคนเรา ซึ่งมีความสามารถในแบ่งตัวเองได้อย่างไม่จำกัด เพื่อเข้าไปทดแทนเซลล์ต่างๆ ในร่างกายที่เกิดการเสื่อมสภาพลงไป ทำให้ร่างกายของฟื้นฟู หรือเจริญเติบโตขึ้น

parallax background

การรับรองความปลอดภัย
บริษัทที่เรารับมาฉีดสเต็มเซลล์ให้กับลูกค้ามี Certificate

QUALITY CHOICE PRIZE 2019

จาก European Society for Quality Research (ESQR) ประเทศเยอรมนี สำหรับองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่

THE BIZZ AWARDS 2019

ประเภท “Inspiration Company” จัดขึ้นโดย World Confederation of Business (WORLDCOB) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจ กว่า 3,000 ราย จากกว่า 120 ประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสมาชิก

AABB (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF BLOOD & BIOTHERAPIES)

การรับรองมาตรฐานเฉพาะทางในระดับสากลเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ ทั้งในด้านการจัดเก็บ จนถึงการเพาะเลี้ยงเซลล์ เพื่อที่ผู้ใช้จะได้รับสเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแท้จริง

ผู้นำนวัตกรรมสต็มเซลล์ในระดับสากลและเป็นธนาการฝากเก็บ สเต็มเซลล์ในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมธนาคารเลือดสหรัฐอเมริกา
(Association for the Advancement of Blood & Biotherapies AABB)
ทั้งสาขาการจัดก็บสต็มซลล์และการเพาะเลี้ยงสเต็มซลล์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้ามากมาย
ให้ช่วยดูแลสุขภาพและร่วมวางแผนอนาคดของคุณมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี

INTERNATIONAL SOCIETY OF BLOOD TRANSFUSION

มาตรฐานสากลสำหรับการระบุผลิตภัณฑ์รักษาด้วยเซลล์จากมนุษย์ และการปลูกถ่ายเลือด เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้อง ความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ได้รับการปลูกถ่าย